An initiative of:

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelises koostöös osalemine loob kodanikuühiskonna organisatsioonidele mitmeid konkurentsieeliseid, ning annab tugeva impulsi organisatsiooni enda arengusse.

Piiriülese koostöö tegemine erinevate institutsioonidega välisriikides - olgu selleks vabaühendused, võrgustikud, ülikoolid, riigiasutused vmt - võimaldab vabaühendusel tõsta enda organisatsiooni võimekust. Võimekus kasvab uute kogemuste ja oskuste omandamise läbi: suhtlemine organisatsioonidega teistes riikides toetab organisatsiooni muutumist professionaalsemaks, seda eelkõige tänu uute praktikate omandamisele: nii võivad teises riigis lahendused probleemidele või protsessi ning meeskonna juhtimisele olla hoopis teistsugusemad (ja tõhusamad), kui seda on harjutud tegema ja nägema Eestis.

Võimekus kasvab ka uute kontaktide omandamise kaudu, mis võib olla investeering tulevikku kui vajatakse partnereid mõne uue projekti läbiviimiseks. Pikaajaline rahvusvaheline koostöö loob ka suurema usaldusväärsuse nivoo organisatsioonile enda päritoluriigis - sest väga sageli aitab organisatsiooni võimekust, tugevust ja kompetentsi hinnata tema osalus rahvusvahelises ühistegevuses. Mida suuremal määral on rahvusvahelistes koostööprojektides osaletud, seda suurema tõenäosusega on tegemist professionaalse organisatsiooniga, keda ka teiste riikide partnerid (ning PS! rahastajad) hindavad.

Sugugi vähetähtis ei ole aga koostöö tegemise oskuse arendamine ka indiviidi enda tasandil, sest eri kultuuriruumides osalevate inimestega suhtlemine sunnib organisatsiooni liikmeid välja nende mugavustsoonist ning aitab kõrvutada enda tegutsemispraktikaid ja oskusi teistega. Rahvusvahelises koostöös osalemine on aga väga oluline ainuüksi juba sellepärast, sest kui vabaühendusi võib pidada riikide valitsuste üheks nö kontrollmehhanismiks (nn watchdog) - ja eri riikide valitsused teevad omavahel väga tõhusat koostööd -, siis samavõrra oluline on ka eri riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide omavaheline koostöö tasakaalu säilitamiseks ühiskonnas erinevate võtmetegutsejate vahel."