An initiative of:

SEMINARID

Foorumi efektiivseks ettevalmistuseks on planeeritud läbi viia kokku 5 praktilise iseloomuga seminari/töötuba.

Seminarid toimuvad alljärgnevatel teemadel:

1. Sotsiaalne innovatsioon, ettevõtlus ja avalike teenuste osutamine & delegeerimine (Narvas 26.09 Narva Kolledž)

2. Kodanikuharidus (Kiviõli 05.09 Kiviõli Vene kool)

3. Poliitika kujundamine ja selles osalemine (Jõhvi 10.10 Jõhvi Vallavalitsus)

4. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond (Sillamäe 12.09 Sillamäe Linnavalitsus)

6. Heategevus ja filantroopia (annetamine) (Kohtla-Järve 03.10 Kohtla-Järve Linnavalitsus)

6. Rahvusvaheline koostöö (Kohtla-Järve 03.10 Kohtla-Järve Linnavalitsus)

Igal seminaril on oma eksperdist koolitaja, kes jagab praktilisi teadmisi antud teemal ja viib läbi ka arutelud. Hilisema Foorumi teises voorus toimuvad grupiarutelud samal kuuel teemal (osalejad saavad valida, mis teemas kaasa löövad).

Nendes aruteludes võetakse kokku praktilise seminari tulemused ja viiakse läbi ühine arutelu (world cafevormis) samal teemal ja tehakse kokkuvõtted ja järeldused, mis on hilisemate ettepanekute koostamise üks olulisimaid osi.

Igal kohtumisel osaleb 25 inimest. Osalejate hulgas on ilmselt peamiselt seminari regiooni mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad, kuid oodatud on kõik seminari teemast huvitatud.

REGISTREERI SEMINARILE