An initiative of:

FOORUMI INIMESED

Hanno Pevkur

Siseminister 

 Hanno Pevkur on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning tegutsenud viimase 14 aasta jooksul mitmes riigi- ja omavalitsusametis.
Pärast töötamist Nõmme linnaosavalitsuses (sh linnaosa vanemana) oli ta justiitsministri nõunik, misjärel valiti 2007. aastal Riigikogu liikmeks. Aastatel 2009-2014 oli ta Andrus Ansipi poolt juhitud valitsuse liige, alul sotsiaalministrina, seejärel justiitsministrina.
Alates märtsist 2014 on Hanno Pevkur siseministri ametis, mis ühendab endas ka varasemad regionaalministri ülesanded.
Hanno Pevkur on abielus ning kahe lapse isa. Vabal ajal väärtustab ta sportlikke tegevusi – võrkpalli, jalgpalli, suusatamist ja golfi.

Andres Noormägi

Ida-Virumaa maavanem

 

Andres Noormägi on üle 20 aastase töökogemusega praktik. Töötanud ettevõtluses 10 aastat erinevates valdkondades alates põlevkivitööstusest kuni väliskaubanduse ja turvaärini.

Osalenud kaasaegse Riigikontrolli ülesehitamisel. Omavalitsusjuhina 11 aastane töökogemus erinevates Eesti linnades. Hingelähedane on demokraatliku riigi toimimispõhimõtete ja strateegilise planeerimisega seonduv.

Aimar Altosaar

Siseministeeriumi nõunik

 

Ta on töötanud sotsioloogina,  valitsusnõuniku ja riigiasutuse juhina. Tema peamiseks huvialaks on ühiskonna toimimine kogukondadest riigi ja rahvusvaheliste organisatsioonideni. Kolmekümne aasta jooksul olnud seotud paljude vabakondlike organisatsioonidega, kuid on asutanud ja juhtinud ka mitmeid tulundusühendusi.  

Aimar on osalenud aktiivselt poliitikas, sealhulgas neli aastat Riigikogu liikmena ja kümme aastat Isamaaliidu juhtkonnas. Praegu töötab Ida-Virumaa nõunikuna Siseministeeriumis.
 

Agu Laius

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja

 

Ta on taasiseseisvunud Eesti ühe esimese mittetulundusühingu Jaan Tõnissoni Instituudi asutaja ja selle kauaaegne juhataja. Instituudis huvitus ta mittetulundussektorist ja on olnud aktiivne kõigis sektori arengut puudutavates valdkondades Eestis. On algatanud mitmete MTÜde asutamise mitmetes olulistes valdkondades - kodanikuühiskond, korruptsioonivastane tegevus, mitmed inimõiguste valdkonnad - ning olnud nende juhatuste liige. 
Ta on osalenud mittetulundusühingute seaduse väljatöötamisel, käivitanud instituudis Eesti mittetulundusühingutele info-, koolitus- ja nõustamissüsteemi, on eksperdina osalenud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni koostamisel ning Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinduskogu esimehena tegelenud selle rakendamisega Eestis. 
2001. aastal esitas ühe eksperdina idee asutada Eestis Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning 2007.a. koostas selle kontseptsiooni. 
Alates 2008. aastast nimetas nõukogu ta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatajaks.
Vabaühenduste rahastamise asjatundjana osales töörühmas, mis töötas välja vabaühenduste riigieelarvest rahastamise juhendi.

Veljo Aleksandrov

Eesti Energia Kaevandused juhatuse esimees
Eesti Energia personalidirektor

 

Veljo Aleksandrov juhib Eesti Energia suurima töötajate arvuga tütarettevõtet Eesti Energia Kaevandused. Alates 2014. kevadest asus Veljo ka Eesti Energia personalidirektori kohusetäitjaks. Veljo ülesandeks on tugeva põlevkiviorganisatsiooni üles ehitamine läbi põlevkivienergia ettevõtete üha suurema integreerimise.

Teiseks suureks vastutusalaks on inseneri järelkasvu arendamine. Inseneride eriala tugevdamise ja uue põlvkonna kasvatamise vajadus on väga tõsine ning eeldab süsteemset tööd.

Eesti Energia eesmärk on arendada tänaseid insenere, parendada õppekava koolides ning innustada noori juba väga varakult reaalainetega tegelema.

 

Maris Jõgeva

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu juhataja

 
Maris Jõgeva on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (www.ngo.ee) juhataja.

Enne sellele ametikohale asumist töötas ta pikalt Avatud Eesti Fondis ja veidi vähem Siseministeeriumis - kõigis neis kodanikuühiskonna teemadega.

Kõige enam on tal kogemusi vabaühenduste rahastamisest, aga pikaaegne töökogemus on kujundanud ekspertiisi ka kaasamise ja osalemise ning vabaühenduste tegutsemisvõimekuse teemadel.

Hingelähedane on ka kodanikuharidusega seonduv.   

 

Krista Pedak

Ida-Viru ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustaja

 

Erihariduselt agronoom-agrokeemik  ja juhtinud osaühingut, asutanud neli vabaühendust ning nendes olnud juhatuse esimees. Täiendanud  vabaühenduste alaseid teadmisi  Liikumise Kodukant koolitustel,  vabaharidusliidu koolitustel ning seoses praeguse töökohaga  mitmetel  konsultandi tööga seotud koolitustel.

Maakondlikus arenduskeskuses,  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuses vabaühenduste konsultant, töö seisneb vabaühenduste nõustamises väga erinevatel teemadel, alates liikmete kaasamisest, raamatupidamisest, juhtimisest kui ka arendustegevuste strateegiline kavandamisest.

Meeldib väga töötada aias, laulda naiskooris, suustada ja lugeda. Armastab klassikalist muusikat  ning teatrit. Mu parimad sõbrad on mu kolm lapselast. On Ida-Virumaal sündinud ja  siin on ta kodu.

Dmitri Dmitrijev

Kiviõli Linnapea

 

Dmitri Dmitrijev on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonda 2005a. Pealinna jäämise asemel valis teed oma kodumaakonda, kus töötanud suures tootmisettevõttes olles samal ajal Kiviõli Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimees. Aastast 2007 on Kiviõli linnapea ja jätkab aktiivselt tööd avalikus sektoris.

Tema eesmärkide seas on noorte spetsialistide toomine tagasi maakonda vajaliku infrastruktuuri ja teenuste arendamise kaudu.Eduard Odinets

Kultuurministeeriumi
välisvahendite ekspert
 

 

Eduard Odinets on Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert. Enne seda on ta juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana.
Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis.

Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.
 

Vladimir Svet

Foorumi moderaator

 

Vladimir Svet on Tartu Ülikooli Tallinna Õigusinstituudi tudengitest kodanikuaktivist, kes tegutseb Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimehena. Aastatel 2011-2013 asutas ja juhtis Tallinna linna noortevolikogu.

Hetkel aktiivselt tegeleb ideekonverentsi TEDxLasnamäe korraldamisega, mida peab oma peamiseks väljakutseks. Samuti ta töötab Tallinna Kesklinna Valitsuses.

Aastal 2012 oli Ida-Virumaa Noortefoorumi moderaator. Peab kõige tähtsamaks uusi ideid ja inspireerivaid inimesi. Armastab musta teed.