An initiative of:

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi korraldamise ühe peamise väljundina näeme esialgu mitteformaalsena Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgutiku (IKV) kui kodanikühiskonna arenguks vajaliku tugistruktuuri loomist, mis võimaldaks vahetada informatsiooni ja kogemusi, arendada koostööd eesti ja venekeelsete organisatsioonide vahel ja parandada organisatsioonide üldist võimekkust oma organisatsiooni arendada ning kodanikuühiskonnas aktiivsemalt kaasa lüüa.

Võrgustiku esmased liikmed oleksid (nõusolekut kinnitava avalduse alusel) foorumil osalenud organisatsioonid ning esmaseks eesmärgiks oleks võrgustikul järeltegevusena toimuvate koostöökohtumiste seire ja vajadusel toetus ning koordineerimine.

Aktiivse tegevuse käimalükkamisel võrgustik saaks areneda omaette organisatsiooniks.

 



Otsi

Võrgustik