An initiative of:

Noorte kohtumine "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" IKF 2014 raames

Kohtumise eesmärgiks on edendada vene keelt suhtluskeelena kasutavate noortesühenduste ja noortega tegelevate asutuste aktiivset osalemist kodanikuühiskonna arendamisel, noorte potensiaali avaldumise toetamisel ja on kaasatud otsustusprotsessi ellurakendamisel ning võimalus vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust

Alleesmärk:

  • Noorte potensiaali avaldumise toetamine
  • Tõsta noorte kaasatust otsustusprotsessi ellurakendamisel
  • Võimalus vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust 
  • Tõsta vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide motivatsiooni
  • Edendada Ida-Virumaa tasandil teadlikkust venekeelse elanikkonna ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide kaasatusega seotud probleemidest.
  • Edendada koostööd Ida-Virumaa eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
  • Luua Ida-Virumaa Võrgustik noortega tegelevate organisatsioonide vahel ja mille eesmärk on teha tihedat koostööd riigiasutustega, KOVidega, är iettevõtetega, haridus-ja kultuur asutustega ja katusorganisatsioonidega (eriti ENL). lundusühenduste omavahelist koostööd.
  • Parandada Ida-Viru Maakonna Arengukava noori puudutavate küsimuste alast kajastust vastavalt sihtgrupi vajadustele.

Projekti kaasrahasab Häsarmängumaksu Nõukogu ja Haridus-ja Teadusministeerium ning toetab Eesti Energia ja ATKO Grupp