An initiative of:

Noorte kohtumine: „Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel“

26-27. Novembril 2014 toimub noortele suunatud kokkuvõttev 2 päevane noortekohtumine.

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi 2014 efektiivseks noorte teema ettevalmistamiseks on planeeritud läbi viia kokkuvõttev noortekohtumine, mille eesmärk on kokku viia kõikides praktilistest eelsemianridest valmistatud ideed, mõtted ja ettepanekuid eeldefineeritud teemadele ning kokku kirjutada noorte poolne visioon Ida-Virumaa Arengukava täiendamiseks.

Kohtumisel arutelud toimub alljärgnevatel teemadel:

  • Loovus ja noorteettevõtlus
  • Kodanikuharidus  
  • Noortepoliitika kujundamine ja selles osalemine 
  • Noorteühenduste tegutsemisvõimekus
  • Noorte terviseedendamine ja vaimse tervise
  • Lõimumine ja rahvusvaheline koostöö 

Kohtumisel oma igal teemal erieksiperdist facilitator, kes aitab läbi viia arutelud, analüüsida andmeid ja kokku panna oma ettepanekuid Ida-Virumaa arengukava täiendamiseks ning ka võimalusel seostada Noorte valdkonna arengukavaga 2020.

Kohtumise tulemused arutletakse juba foorumi raames mille tulemuseda täiendatakse lõplik kokkuvõtlik foorumi dokuemnt arvestades noorte panust arengukava täiendamisele. Kohtumine on planeeritud  toimuma Jõhvis Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi 2014 raames.
Kohtumisel osaleks 40 noort. Osalejate hulgas on ilmselt peamiselt seminari regiooni noorteorganisatsioonide, noortekeskuste ja noorsootööspetsialistide parimat ja aktiivsed esindajad.