An initiative of:

IDA-VIRU KODANIKUÜHISKONNA FOORUM: KOKKUVÕTE

28.11.2014 toimus Jõhvis Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014. eesmärgiga arutleda maakonna kodanikuühiskonna arenguvõimalusi, arendada kaasamist ja mittetulundusühenduste omavahelist koostööd.

Foorumist võttis osa kokku 135 inimest kellest enamus olid maakonna mittetulundusühenduste esindajad. Kohal oli ka osalejaid/kõnelejaid Riigikogust, Ida-Viru Maavalitsusest, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, maakonna kohalikest omavalitsustest, ettevõtetest, haridusasutustest ja mujalt. Kohal oli ka välismaa partnerite esindajaid Soomest, Venemaalt ja Lätist. Erikülalisena osales Briti Suursaatkonna asesaadik.

Kodanikuühiskonna Foorumil arutleti kodanikuühiskonna jaoks kiitilise tähtsusega arengut mõjutavaid strateegilisi küsimusi ja koostamisel/täiendamisel olevaid arengudokumente nagu Ida-Viru Maakonna Arengukava ja valitsuse Ida-Viru Maakonna Tegevuskava.

Avakõne teinud siseminister Hanno Pevkur mainis oma kõnes, et Ida-Viru maakonna kodanikuühiskonnal on veel võimalus panustada valitsuse Ida-Viru maakonna tegevuskavasse. Kodanikuühiskonna probleemid maakonnas ei eristu tegelikult väga teistest piirkondadest kuid probleemid nagu näiteks venekeelsete mittetulundusühenduste vähene aktiivsus ja motiveeritus koostööle, on millele suuremat tähelepanu pöörata. Läbi koostöö ja osalemise ning kaasamise edendamise saame arengus edasi liikuda.

Foorumi teises pooles (MEDINA) toimus kokku 6 töögrupi. Igal töögrupil oli oma teema mida juhtisid oma valdkonna kaks eksperti. Iga töögrupi ülesandeks oli võtta kokku Foorumile eelnenud praktilised seminarid (mis toimusid samadel teemadel), arutleda nende tulemusi ja pakkuda omi lahendusi identifitseeritud probleemidele. Iga töögrupi tulemusena on välja toodud olulisemad väljakutsed (4-5) iga teema kohta ja pakutud neile lahendused. Töögrupi tulemuste põhjal pannakse kokku Foorumi strateegiliste ettepanekute dokument, mis avaldatakse Foorumi veebilehel ja saadetakse ka kõikidele osalejatele lähinädalatel.

Eraldi toimus ka noortele suunatud töötuba teemal: "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" mille raames tehti foorumile eelnenud noorte kohtumise kokkuvõtted. Noorte kohtumise ajal arutleti noorte visiooni kodanikuühiskonna arengule ning ka kaardistati noorte roll ühiskonna arendamisel.

Foorumi raames toimus ka Vabaühenduste Laat III ja III korrusel Kontserdimajas. Laada eesmärgiks oli pakkuda Ida-Virumaa vabaühendustele koht võrgustiku tegemiseks ja oma tegevuse ning parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö edendamiseks. Laadal osalesid erinevatest valdkondadest pärit organisatsioonid üle Ida-Virumaa, s.h. hariduskeskused, sotsiaalettevõtted ja ka suured katusorganisatsioonid nagu Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Lastekaitse Liit, Kodukant ja teised. Oli ka selliseid osalejaid nagu MTÜ Laste ja noorte elava ajaloo klubi "Loki rebased", kes tutvustasid laada külalistele viikingite traditsiooni ja kultuuri. Osalesid ka rahastajate esindajad ja erinevad riiklikud organisatsioonid nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Päästeamet ja paljud teised.    

Päev lõppes kodanikuühiskoona tunnustusüritusega (rohkem informatsiooni siin) ja Aarne Saluveeri poolt juhitud kontserdiga "Särav Ida-Virumaa" ning ilutulestikuga.

Foorumi järeltegevused on plaanimisel. Infot avaldatakse jooksvalt foorumi veebilehel.

Tänud kõikidele osalejatele akiivse kaasamõtlemise eest!

Sillamäe Lastekatise Ühing tänab kõiki Foorumi toimumise toetajad.

Foorumit  rahastasid või sponsoreerisid: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Energia, Kultuurministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Toila Spa Hotell, Tallink Grupp, Kiviõli Linn, Jõhvi Vald, Sillamäe Linn.

Foorumi korraldamist toetasid: Ida-Virumaa Maavalitsus, Ida-Virumaa Ettevõtlus Keskus, EMSL, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Ruf Ilutulestikud, Mozart Catering, SEBE ja meedia partnerid Postimees, Den za Dnem, Virumaa Teataja, ERR ja Lites TV ja palju teised.Otsi

Uudised