An initiative of:

Sillamäe LÜ ja partnerid korraldavad IKFit 2014 Jõhvi kontserdimajas 28.11.14

Foorumi eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja parandada nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil,  Ida-Virumaa näitel.

Projekti peamine sihtgrupp on venekeelse suhtluskeelega MTÜ ja sihtasutused Ida-Virumaal kes moodustavad lgikaudu 2/3 osalejatest, kuid foorumile on kaasatud ka Ida-Virumaal tegutsevad eestikeelse suhtluskeelega ühendused ja sihtasutused, et julgustada omavahelist koostööd.

Foorum toimub 28.11.2014 Jõhvi kontserdimajas algusega kell 9. 00.

Foorumi ettevalmistamiseks korraldatakse 5 praktilist seminari üle Ida-Virumaa (Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Kiviõlis).  Viiakse läbi ka eelküsitlus sihtgrupi liikmete seas. 

Rohkem foorumist saaks lugeda augusti kuus loodaval ametliku veebilehel www.foorum2014.sscw.eeOtsi

Uudised