An initiative of:

REGISTREERIMIS FORM: VABAÜHENDUSTE LAAT

Ees- ja perekonnanimi *
Organisatsiooni nimi *
Organisatsiooni tegevuvaldkond *
(näiteks: haridus, kultuur, sotsiaalteenused, sport, Sotsiaalsete rühmade huvide esindamine jne.)
Kas teie organisatsioon on mõne katusorganisatsiooni liige *
Kontaktandmed
Telfoninumber *
E-mail *
Tehnilised küsimused
Teie tehnilised vajadused: *
(korraldajad proovivad teha kõik, et arvestada teie vajadustega, aga midagi kindlat ei saa lubada kui see ületab meie võimekus)
Kinnitan oma soovi osaleda seminaril vabaühenduste laadal ja foorumil ning käesolevas avalduses esitatud andmete õigust. Olen tutvunud vabaühenduste tingimustega. *