An initiative of:

REGISTREERIMIS FORM: VABAÜHENDUSTE LAAT

Ees- ja perekonnanimi *
Organisatsiooni nimi *
Organisatsiooni liik
Organisatsiooni tegevuvaldkond *
(näiteks: haridus, kultuur, sotsiaalteenused, sport, Sotsiaalsete rühmade huvide esindamine jne.)
Kas teie organisatsioon on mõne katusorganisatsiooni liige *
Kontaktandmed
Telfoninumber *
E-mail *
Veebileht
(kui olemas)
Tehnilised küsimused
Teie tehnilised vajadused *
(toolid, lauad, stendid, pistikud, wifi, projektor jne)
Kinnitan oma soovi osaleda seminaril vabaühenduste laadal ja foorumil ning käesolevas avalduses esitatud andmete õigust. Olen tutvunud vabaühenduste tingimustega. *